اخبار اجتماعی SECRETS

اخبار اجتماعی Secrets

رئیس پارلمان عراق همچنین به انجام اقدامات مقدماتی در زمینه ترانزیت و تلاش برای محقق نمودن شرایط مطلوب اشاره نمود و افزود: در صورت تحقق این مسأله، شاهد رونق تجاری در استان الانبار خواهیم بود چرا

read more